Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2012

- Minako tam była.
- Co z nią?
(płacz)
- Wszystko będzie dobrze. Jestem przy tobie.
Reposted fromtrzw trzw
- Kiedy spotkają się wszyscy, powstanie niezwyciężony demon. Wtedy będziemy mogli zniszczyć czarodziejki raz na zawsze.
Reposted fromtrzw trzw
- Mamoru...
- Ten dźwięk coś mi przypomina.
- Mamoru, to ja, Bunny. Nie odchodź, proszę.
- Mamoru? Bunny? Nigdy o nich nie słyszałem.
- Jak możesz tak mówić? To ja, pamiętasz mnie?
Reposted fromtrzw trzw
- Umiem jeździć.
- Jak śmiesz?
- Wyżej.
- Chciałabym.
Reposted fromtrzw trzw
- Przykro mi, Rei. Chciałem ci pomóc, ale nie dałem rady.
- Nie martw się. Fajnie wyglądałeś. Zgadzasz się ze mną, Rei?
- Tak jakby.
Reposted fromtrzw trzw
- Artemis?
- Wiesz kim jestem? Te urządzenia komunikacyjne nie działają zbyt dobrze.
- Wydawałeś mi polecenia! Dlaczego nic nie powiedziałeś?!
- Nie pytałaś.
Reposted fromtrzw trzw
- Endymion! Dlaczego to ja muszę walczyć z Mrocznym Królestwem? Dlaczego to ja jestem księżycową księżniczką? Chcę żyć jak normalna dziewczyna.
- Trzymaj się, Bunny! Wszystko będzie dobrze.
Reposted fromtrzw trzw

- Ziemią zawładnęły złe siły.
- Zaatakowali nas by zyskać moc srebrnego kryształu.
- Dzięki srebrnemu kryształowi udało nam się uwięzić złe moce, ale królestwo zostało zniszczone w trakcie walki.

Reposted fromtrzw trzw

January 10 2012

- Księżycowa księżniczka.
- Nareszcie się przebudziłaś.
Reposted fromtrzw trzw
- Czarodziejko z Księżyca! A jeśli to pułapka? Niemożliwe.
Reposted fromtrzw trzw

January 09 2012

- Czarny krysztale, zamień tę dziewczynę w demona.
- Zwycięstwo.
Reposted fromtrzw trzw
- Miau!
- Miau!
- Miau!
Reposted fromtrzw trzw
- Panno Rei, w świątyni jest potwór!
- Nie patrz!
- Nie ma czasu na takie zmartwienia.
- Jest.
Reposted fromtrzw trzw
- Wiesz, że Motoki ma dziewczynę?
- Tak, Reikę.
- Co te dziewczyny mają w głowach...
Reposted fromtrzw trzw
- Znasz naszą księżniczkę? Szukamy jej.
- Nie znam, ale zatrzymaj to, skoro chcesz ją znaleźć.
Reposted fromtrzw trzw
- Wolę zginąć niż stanąć po stronie zła.
- Bądź grzecznym chłopcem.
Reposted fromtrzw trzw
- Jak znajdziemy ludzi z tęczowymi kryształami?
- Wskaże ich sierp, który podarowałam Bunny.
Reposted fromtrzw trzw

January 06 2012

- Chyba złamałaś mi nogę.
- Teraz za to odpowiesz.
- Stójcie!
Reposted fromtrzw trzw
- Miewasz czasami wolne od tych swoich złych uczynków?
Reposted fromtrzw trzw
- Mogę coś dla ciebie zrobić?
- Gdybym tylko miał Srebrny Kryształ...

Warto dodać, że lektorem był tutaj wyjątkowo Jarosław Łukomski zamiast Stanisława Olejniczaka.
Reposted fromtrzw trzw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl